PS 73 BWK Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom za Boja, Lak, Gitovi

Područja primene:
Boja
Lak
Gitovi
Plastika
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga B-papir
Prednosti: Visokokvalitetan brusni papir, namenjen obradi boje, laka i gita - Visok učinak uklanjanja materijala - Dugotrajan zbog dodatnog sloja aktivne supstance, steirat
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Zrno Oblik izreza Brusni materijali tip
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
320
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
500
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
600
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
320
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
500
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
600
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
150
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
180
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
220
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
240
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
320
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
400
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
320
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
500
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
600
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
800
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
800
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
800
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
1000
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
500
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
320
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 73 BWK
Brusni materijali tip