PS 33 CK Maloprodajno pakovanje Brusni papir, samopričvršćavajuči za Boja, Lak, Gitovi, Drvo

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga C-papir
Materijali
Boja
Lak
Gitovi
Drvo
Plastika
Područja upotrebe
Automobilska industrija
Industrija vetro-generatora
industrija obrade drveta
Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova