PS 33 CK Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom za Boja, Lak, Masa, Drvo

Područja primene:
Boja
Lak
Masa
Drvo
Plastika
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga C-papir
Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Zrno Oblik izreza Tip oslojenog abraziva Broj artikla Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
143130
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
143131
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
143132
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
143133
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
143694
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
146739
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
146740
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
146946
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
146947
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
146954
Broj artikla
Dostupnost
115
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
146955
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
146978
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
146979
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
147093
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
147106
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
147107
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
147124
Broj artikla
Dostupnost
115
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
147144
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
147170
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
147225
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
147226
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
147604
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
147642
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
147643
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
147647
Broj artikla
Dostupnost
115
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
147701
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
147922
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
147977
Broj artikla
Dostupnost
115
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
148469
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
149055
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
100
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
150431
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
150433
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
154113
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
210124
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
210129
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
210130
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
223162
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
100
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
224731
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
301874
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
301925
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
301926
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
301927
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS52
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
302042
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS52
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
302043
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS52
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
302044
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS52
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
302045
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS52
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
302046
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
310531
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
340370
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
340371
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
340375
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
340853
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
PS 33 CK
Tip oslojenog abraziva
342046
Broj artikla
Dostupnost