PS 33 CK Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom za Boja, Lak, Masa, Drvo

Područja primene:
Boja
Lak
Masa
Drvo
Plastika
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga C-papir
Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Zrno Oblik izreza Brusni materijali tip Broj artikla
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
143130
Broj artikla
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
143131
Broj artikla
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
143132
Broj artikla
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
143133
Broj artikla
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
143694
Broj artikla
150
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
146739
Broj artikla
150
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
146740
Broj artikla
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
146946
Broj artikla
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
146947
Broj artikla
125
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
146954
Broj artikla
115
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
146955
Broj artikla
150
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
146978
Broj artikla
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
146979
Broj artikla
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
147093
Broj artikla
150
Prečnik
100
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
147106
Broj artikla
150
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
147107
Broj artikla
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
147124
Broj artikla
115
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
147144
Broj artikla
125
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
147170
Broj artikla
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
147225
Broj artikla
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
147226
Broj artikla
125
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
147604
Broj artikla
125
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
147642
Broj artikla
125
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
147643
Broj artikla
150
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
147647
Broj artikla
115
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
147701
Broj artikla
150
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
147922
Broj artikla
125
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
147977
Broj artikla
115
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
148469
Broj artikla
125
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
149055
Broj artikla
125
Prečnik
100
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150431
Broj artikla
125
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150433
Broj artikla
125
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
154113
Broj artikla
225
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
210124
Broj artikla
225
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
210129
Broj artikla
225
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
210130
Broj artikla
225
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
223162
Broj artikla
225
Prečnik
100
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
224731
Broj artikla
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
301874
Broj artikla
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
301925
Broj artikla
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
301926
Broj artikla
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
301927
Broj artikla
225
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS52
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
302042
Broj artikla
225
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS52
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
302043
Broj artikla
225
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS52
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
302044
Broj artikla
225
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS52
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
302045
Broj artikla
225
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS52
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
302046
Broj artikla
150
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
310531
Broj artikla
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
340370
Broj artikla
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
340371
Broj artikla
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
340375
Broj artikla
150
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
340853
Broj artikla
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
342046
Broj artikla