PS 33 CK Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom za Boja, Lak, Gitovi, Drvo

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga C-papir
Materijali
Boja
Lak
Gitovi
Drvo
Plastika
Područja upotrebe
Automobilska industrija
Industrija vetro-generatora
Proizvodnja aviona
Zanatski pogoni
industrija obrade drveta
Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Oblik izreza Brusni materijali tip
98
Širina
148
Dužina
40
Zrno
Raspored rupa GLS24
GLS24
98 x 148 mm
7 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
98
Širina
148
Dužina
60
Zrno
Raspored rupa GLS24
GLS24
98 x 148 mm
7 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
98
Širina
148
Dužina
80
Zrno
Raspored rupa GLS24
GLS24
98 x 148 mm
7 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
98
Širina
148
Dužina
100
Zrno
Raspored rupa GLS24
GLS24
98 x 148 mm
7 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip
98
Širina
148
Dužina
120
Zrno
Raspored rupa GLS24
GLS24
98 x 148 mm
7 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 CK
Brusni materijali tip