PS 33 CK Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom za Boja, Lak, Masa, Drvo

Područja primene:
Boja
Lak
Masa
Drvo
Plastika
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga C-papir
Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova
Resetovanje filtera
Prečnik u mm Zrno Oblik izreza Broj artikla Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
143130
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
143131
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
143132
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
143133
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
143694
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
146739
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
146740
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
146946
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
146947
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
146954
Broj artikla
Dostupnost
115
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
146955
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
146978
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
146979
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
147093
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
147106
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
147107
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
147124
Broj artikla
Dostupnost
115
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
147144
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
147170
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
147225
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
147226
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
147604
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
147642
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
147643
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
147647
Broj artikla
Dostupnost
115
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
147701
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
147922
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
147977
Broj artikla
Dostupnost
115
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
148469
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
149055
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
100
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
150431
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
150433
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
154113
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
210124
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
210129
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
120
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
210130
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
223162
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
100
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
224731
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
301874
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
301925
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
301926
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
301927
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS52
Oblik izreza
302042
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS52
Oblik izreza
302043
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS52
Oblik izreza
302044
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS52
Oblik izreza
302045
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS52
Oblik izreza
302046
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
310531
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
60
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
340370
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
340371
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
340375
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
40
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
340853
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
342046
Broj artikla
Dostupnost