PS 33 BK Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom za Boja, Lak, Masa, Drvo

Područja primene:
Boja
Lak
Masa
Drvo
Plastika
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga B-papir
Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova
Resetovanje filtera
Prečnik u mm Zrno Oblik izreza Broj artikla Dostupnost
150
Prečnik
320
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
146716
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
146907
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
146948
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
180
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
146958
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
240
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
146959
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
147094
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
147095
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
320
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
147096
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
147097
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
400
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
147108
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
147125
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
320
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
147126
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
147224
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
147280
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
147837
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
147838
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
150
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
148375
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
148377
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
148379
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
149151
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
149255
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
149794
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
220
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
149916
Broj artikla
Dostupnost
125
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
150760
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
301928
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
301929
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
320
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
301930
Broj artikla
Dostupnost
225
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS52
Oblik izreza
302049
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
304084
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
304815
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
310898
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
340598
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
340599
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
342042
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
320
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
342043
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
342044
Broj artikla
Dostupnost
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
342045
Broj artikla
Dostupnost