PS 33 BK Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom za Boja, Lak, Masa, Drvo

Područja primene:
Boja
Lak
Masa
Drvo
Plastika
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga B-papir
Prednosti: Visok učinak uklanjanja materijala - Namenjen obradi boja, lakova i gitova
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Zrno Oblik izreza Brusni materijali tip Broj artikla
150
Prečnik
320
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
146716
Broj artikla
150
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
146907
Broj artikla
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
146948
Broj artikla
150
Prečnik
180
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
146958
Broj artikla
150
Prečnik
240
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
146959
Broj artikla
150
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
147094
Broj artikla
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
147095
Broj artikla
150
Prečnik
320
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
147096
Broj artikla
150
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
147097
Broj artikla
150
Prečnik
400
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
147108
Broj artikla
150
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
147125
Broj artikla
150
Prečnik
320
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
147126
Broj artikla
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
147224
Broj artikla
150
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
147280
Broj artikla
125
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
147837
Broj artikla
125
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
147838
Broj artikla
150
Prečnik
150
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
148375
Broj artikla
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS2
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
148377
Broj artikla
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
148379
Broj artikla
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
149151
Broj artikla
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS3
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
149255
Broj artikla
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS1
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
149794
Broj artikla
150
Prečnik
220
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
149916
Broj artikla
125
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS5
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
150760
Broj artikla
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
301928
Broj artikla
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
301929
Broj artikla
150
Prečnik
320
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
301930
Broj artikla
225
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS52
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
302049
Broj artikla
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
304084
Broj artikla
150
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
304815
Broj artikla
150
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS51
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
310898
Broj artikla
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
340598
Broj artikla
150
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
340599
Broj artikla
150
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
342042
Broj artikla
150
Prečnik
320
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
342043
Broj artikla
150
Prečnik
220
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
342044
Broj artikla
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS74
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
342045
Broj artikla