PS 33 BK Samopričvršći araci sa papirnom podlogom za Boja, Lak, Gitovi, Drvo

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga B-papir
Materijali
Boja
Lak
Gitovi
Drvo
Plastika
Područja upotrebe
Automobilska industrija
Industrija vetro-generatora
Proizvodnja aviona
Zanatski pogoni
industrija obrade drveta
Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Za raznovrsne primene
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Oblik izreza Brusni materijali tip
100
Širina
115
Dužina
180
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
100
Širina
115
Dužina
240
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
115
Širina
230
Dužina
180
Zrno
Raspored rupa GL15
GL15
115 × 230 mm
10 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
115
Širina
230
Dužina
240
Zrno
Raspored rupa GL15
GL15
115 × 230 mm
10 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
115
Širina
230
Dužina
320
Zrno
Raspored rupa GL15
GL15
115 × 230 mm
10 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
80
Širina
133
Dužina
180
Zrno
Raspored rupa GL18
GL18
80 × 133 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
93
Širina
178
Dužina
180
Zrno
Raspored rupa GL17
GL17
93 × 180 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
93
Širina
178
Dužina
240
Zrno
Raspored rupa GL17
GL17
93 × 180 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
80
Širina
133
Dužina
240
Zrno
Raspored rupa GL18
GL18
80 × 133 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
70
Širina
125
Dužina
180
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
100
Širina
115
Dužina
150
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
80
Širina
133
Dužina
150
Zrno
Raspored rupa GL18
GL18
80 × 133 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
93
Širina
178
Dužina
150
Zrno
Raspored rupa GL17
GL17
93 × 180 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
80
Širina
133
Dužina
220
Zrno
Raspored rupa GL18
GL18
80 × 133 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
115
Širina
230
Dužina
150
Zrno
Raspored rupa GL15
GL15
115 × 230 mm
10 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
80
Širina
133
Dužina
320
Zrno
Raspored rupa GL18
GL18
80 × 133 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
80
Širina
133
Dužina
400
Zrno
Raspored rupa GL18
GL18
80 × 133 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
70
Širina
125
Dužina
150
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
70
Širina
125
Dužina
240
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
70
Širina
125
Dužina
220
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip
70
Širina
125
Dužina
280
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 33 BK
Brusni materijali tip