PS 22 K Samopričvršći araci sa papirnom podlogom za Drvo, Metal, univerzalni

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga E-papir
Materijali
Drvo
Metal, univerzalni
Boja
Lak
Gitovi
Plastika
Čelik
Područja upotrebe
Industrija prerade plastike
Lakirnice
industrija obrade drveta
Prednosti: Visoka efikasnost skidanja materijala - Stvara homogenu izbrušenu površinu
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Oblik izreza Brusni materijali tip
100
Širina
115
Dužina
80
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
100
Širina
115
Dužina
100
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
100
Širina
115
Dužina
120
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
100
Širina
115
Dužina
150
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
115
Širina
230
Dužina
150
Zrno
Raspored rupa GL15
GL15
115 × 230 mm
10 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
115
Širina
230
Dužina
120
Zrno
Raspored rupa GL15
GL15
115 × 230 mm
10 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
115
Širina
230
Dužina
60
Zrno
Raspored rupa GL15
GL15
115 × 230 mm
10 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
115
Širina
230
Dužina
80
Zrno
Raspored rupa GL15
GL15
115 × 230 mm
10 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
115
Širina
230
Dužina
100
Zrno
Raspored rupa GL15
GL15
115 × 230 mm
10 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
115
Širina
230
Dužina
40
Zrno
Raspored rupa GL15
GL15
115 × 230 mm
10 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
70
Širina
125
Dužina
120
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
70
Širina
125
Dužina
180
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
70
Širina
125
Dužina
100
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
70
Širina
125
Dužina
150
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
70
Širina
125
Dužina
80
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
70
Širina
125
Dužina
60
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
80
Širina
133
Dužina
40
Zrno
Raspored rupa GL18
GL18
80 × 133 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
80
Širina
133
Dužina
60
Zrno
Raspored rupa GL18
GL18
80 × 133 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
80
Širina
133
Dužina
80
Zrno
Raspored rupa GL18
GL18
80 × 133 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
80
Širina
133
Dužina
100
Zrno
Raspored rupa GL18
GL18
80 × 133 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
80
Širina
133
Dužina
120
Zrno
Raspored rupa GL18
GL18
80 × 133 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
80
Širina
133
Dužina
220
Zrno
Raspored rupa GL18
GL18
80 × 133 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
80
Širina
133
Dužina
150
Zrno
Raspored rupa GL18
GL18
80 × 133 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
80
Širina
133
Dužina
180
Zrno
Raspored rupa GL18
GL18
80 × 133 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
115
Širina
115
Dužina
120
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
115
Širina
115
Dužina
80
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip
115
Širina
115
Dužina
150
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PS 22 K
Brusni materijali tip