PS 19 FK Maloprodajno pakovanje Samopričvršćavajući diskovi sa papirnom podlogom za Zidarska opeka , Malter, Beton, Boja, Lak, Gitovi, Plastika, Drvo

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna SiC
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga F-papir + platno
Materijali
Zidarska opeka
Malter
Beton
Boja
Lak
Gitovi
Plastika
Drvo
Područja upotrebe
Suva gradnja
Zanatski pogoni
Prednosti: Veoma robustan disk visokih performansi sa kombinovanom podlozi otpornom na kidanje za grubo brušenje - Tvrdo i oštro zrno silicijum karbida za obradu tvrdih i žilavih materijala - Za ekstremne primene