PS 19 EK Samopričvršći araci sa papirnom podlogom za Drvo, Boja, Lak, Masa, Plastika, Staklo, Kamen

Područja primene:
Drvo
Boja
Lak
Masa
Plastika
Staklo
Kamen
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna SiC
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga E-papir
Prednosti: Tvrdo i oštro zrno silicijum karbida za obradu tvrdih i žilavih materijala - Otporan proizvod visokih performansi, na stabilnoj E papirnoj podlozi za: grubo, srednje i finalo brušenje
Može se isporučiti na zahtev