PL 31 B Listovi sa papirnom podlogom za Boja, Lak, Gitovi, Drvo

Karakteristike
Vezivo Lepilo
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga B-papir
Materijali
Boja
Lak
Gitovi
Drvo
Metal, univerzalni
Područja upotrebe
Lakirnice
industrija obrade drveta
Prednosti: Proizvod optimalnog odnosa cene i kvaliteta - Prilagodjenih osobina za ručno i mašinsko brušenje - Pogodan za završnu obradu
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Oblik izreza Brusni materijali tip
115
Širina
280
Dužina
100
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
115
Širina
280
Dužina
120
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
115
Širina
280
Dužina
150
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
115
Širina
280
Dužina
180
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
115
Širina
280
Dužina
220
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
115
Širina
280
Dužina
240
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
93
Širina
230
Dužina
100
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
93
Širina
230
Dužina
120
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
93
Širina
230
Dužina
180
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
93
Širina
230
Dužina
240
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
115
Širina
280
Dužina
40
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
115
Širina
280
Dužina
60
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
115
Širina
280
Dužina
80
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
93
Širina
230
Dužina
40
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
93
Širina
230
Dužina
60
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
93
Širina
230
Dužina
80
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
93
Širina
230
Dužina
60
Zrno
Raspored rupa GL9
GL9
93 × 230 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
93
Širina
230
Dužina
80
Zrno
Raspored rupa GL9
GL9
93 × 230 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
93
Širina
230
Dužina
120
Zrno
Raspored rupa GL9
GL9
93 × 230 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
115
Širina
280
Dužina
120
Zrno
Raspored rupa GL1
GL1
115 × 280 mm
10 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
115
Širina
280
Dužina
80
Zrno
Raspored rupa GL1
GL1
115 × 280 mm
10 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip
115
Širina
280
Dužina
60
Zrno
Raspored rupa GL1
GL1
115 × 280 mm
10 rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
PL 31 B
Brusni materijali tip