PL 28 C Araci sa papirnom podlogom za Drvo, Boja, Lak, Gitovi

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga C-papir
Materijali
Drvo
Boja
Lak
Gitovi
Advantages: Universal product suitable for hand sanding or power-tool grinding of wood and other materials