FP 77 K T-ACT Samopričvršćavajući disk sa film podlogom za Boja, Lak, Gitovi, Grundiranje, Punilo, Obloge od gela, Kompozitni materijali, Plastika

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga Film
Materijali
Boja
Lak
Gitovi
Grundiranje
Punilo
Obloge od gela
Kompozitni materijali
Plastika
Područja upotrebe
Automobilska industrija
Gradnja čamaca i brodova
Industrija nameštaja
Industrija vetro-generatora
Prednosti: Proizvod visokih performansi sa novom tehnologijom oslojavanja koja produžava životni vek proizvoda i sprečava prevremeno zapušavanje tokom brušenja mekih materijala - Za fino brušenje, dostupan sa granulacijom od 240 do 2000 - Visoko fleksibilna i potpuno ravna podloga za dobijanje površina najvišeg kvaliteta obrade
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Zrno Oblik izreza Brusni materijali tip
150
Prečnik
2000
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
1500
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
1200
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
1000
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
800
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
500
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
320
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
600
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm 6 rupa prečnika ø 9 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm + 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
600
Zrno
Raspored rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
500
Zrno
Raspored rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
320
Zrno
Raspored rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 80 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
800
Zrno
Raspored rupa GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
600
Zrno
Raspored rupa GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
500
Zrno
Raspored rupa GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 120 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 17 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
600
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
400
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
320
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
150
Prečnik
240
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
125
Prečnik
600
Zrno
Raspored rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
125
Prečnik
500
Zrno
Raspored rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
125
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
125
Prečnik
280
Zrno
Raspored rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
125
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
125
Prečnik
600
Zrno
Raspored rupa GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 90 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
125
Prečnik
500
Zrno
Raspored rupa GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 90 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
125
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 90 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
125
Prečnik
320
Zrno
Raspored rupa GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 90 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
125
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 90 mm
+ 1 centralna rupa prečnika ø 10 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
125
Prečnik
320
Zrno
Raspored rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa prečnika ø 10 mm raspoređene na prečniku od ø 65 mm
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
125
Prečnik
600
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
125
Prečnik
400
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
125
Prečnik
320
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip
125
Prečnik
240
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
FP 77 K
Brusni materijali tip