FP 73 WK Samopričvršćavajući disk sa film podlogom za Boja, Lak, Gitovi

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga Film
Materijali
Boja
Lak
Gitovi
Plastika
Područja upotrebe
Automobilska industrija
Gradnja čamaca i brodova
Industrija nameštaja
Lakirnice
Održavanje vozila
industrija obrade drveta
Prednosti: Specijalni proizvod sa ojačanom podlogom otpornom na kidanje, pogodan za obradu boje, laka i gita - Odlična prilagodljivost diska sa odličnom postojanošću zrna i na ivicama - Dugotrajan zbog dodatnog sloja aktivne supstance, steirat
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Zrno Oblik izreza Brusni materijali tip
150
Prečnik
80
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
FP 73 WK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
100
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
FP 73 WK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
120
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
FP 73 WK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
150
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
FP 73 WK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
180
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
FP 73 WK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
240
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
FP 73 WK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
320
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
FP 73 WK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
400
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
FP 73 WK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
600
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
FP 73 WK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
800
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
FP 73 WK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
1000
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
FP 73 WK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
1200
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
FP 73 WK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
1500
Zrno
Raspored rupa GLS47
Oblik izreza
FP 73 WK
Brusni materijali tip