CS 411 XK Samopričvršćavajući diskovi sa platnenom podlogom za Nerđajući čelik, Čelik, Metal, univerzalni, Drvo

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Aluminijum cirkon
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga X-pamuk
Materijali
Nerđajući čelik
Čelik
Metal, univerzalni
Drvo
Područja upotrebe
Industrija obrade nerđajućeg čelika
Metalne konstrukcije
industrija obrade drveta
Čelične konstrukcije
Prednosti: Agresivne brusne karakteristike omogućava samooštreće zrno cirkon aluminijuma - Konstantno visoke brusne karakteristike diska na podlozi otpornijom na habanje, kod srednjeg i grubog brušenja ivica i ravnih površina