CS 411 XK Samopričvršćavajući diskovi sa platnenom podlogom za Nerđajući čelik, Čelik, Metal, univerzalni, Drvo

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Aluminijum cirkon
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga X-pamuk
Materijali
Nerđajući čelik
Čelik
Metal, univerzalni
Drvo
Područja upotrebe
Industrija obrade nerđajućeg čelika
Metalne konstrukcije
industrija obrade drveta
Čelične konstrukcije
Prednosti: Agresivne brusne karakteristike omogućava samooštreće zrno cirkon aluminijuma - Konstantno visoke brusne karakteristike diska na podlozi otpornijom na habanje, kod srednjeg i grubog brušenja ivica i ravnih površina
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Zrno Oblik izreza Brusni materijali tip
125
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
CS 411 XK
Brusni materijali tip
115
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
CS 411 XK
Brusni materijali tip
115
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
CS 411 XK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
CS 411 XK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
CS 411 XK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
CS 411 XK
Brusni materijali tip
125
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
CS 411 XK
Brusni materijali tip
115
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
CS 411 XK
Brusni materijali tip
150
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Bez otvora
bez šablona rupa
Oblik izreza
CS 411 XK
Brusni materijali tip