CS 411 XK Samopričvršćavajući diskovi sa platnenom podlogom za Nerđajući čelik, Čelik, Metal, univerzalni, Drvo

Područja primene:
Nerđajući čelik
Čelik
Metal, univerzalni
Drvo
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Aluminijum cirkon
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga X-pamuk
Prednosti: Agresivne brusne karakteristike omogućava samooštreće zrno cirkon aluminijuma - Konstantno visoke brusne karakteristike diska na podlozi otpornijom na habanje, kod srednjeg i grubog brušenja ivica i ravnih površina
Resetovanje filtera
Prečnik/mm Zrno Oblik izreza Tip oslojenog abraziva Broj artikla
125
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
CS 411 XK
Tip oslojenog abraziva
182412
Broj artikla
125
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
CS 411 XK
Tip oslojenog abraziva
238954
Broj artikla
115
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
CS 411 XK
Tip oslojenog abraziva
278073
Broj artikla
115
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
CS 411 XK
Tip oslojenog abraziva
279638
Broj artikla
150
Prečnik
80
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
CS 411 XK
Tip oslojenog abraziva
285565
Broj artikla
115
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
CS 411 XK
Tip oslojenog abraziva
291979
Broj artikla
125
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
CS 411 XK
Tip oslojenog abraziva
291980
Broj artikla
150
Prečnik
40
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
CS 411 XK
Tip oslojenog abraziva
301271
Broj artikla
150
Prečnik
60
Zrno
Bez otvora
Oblik izreza
CS 411 XK
Tip oslojenog abraziva
64647
Broj artikla