PS 29 F ACT Trake sa papirnom podlogom za Drvo

Područja primene:
Drvo
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Otvoren
Podloga F-papir
Prednosti: Veoma kvalitetna i univerzalna traka primenljiva obradi svih vrsta drveta a naročito za obradu mekanog drveta i drveta bogatog smolom - Otvorena struktura zrna, antistatičnost i ACT tehnologija sprečavaju prevremeno zapušavanje trake
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Oblik zatvarača trake Tip oslojenog abraziva Broj artikla Dostupnost
150
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307797
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.000
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307798
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.000
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307799
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.170
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307800
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.170
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307801
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.250
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307802
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.250
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307803
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.250
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307804
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.250
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307805
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.250
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307806
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.280
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307807
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.280
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307808
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.280
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307809
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.600
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307811
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.600
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307812
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.600
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307813
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
3.000
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307814
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
3.000
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307815
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
3.000
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307816
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
6.800
Dužina
80
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307821
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
6.800
Dužina
100
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307822
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
6.800
Dužina
120
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307823
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
6.880
Dužina
80
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307824
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
6.880
Dužina
100
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307825
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
6.880
Dužina
120
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307826
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.100
Dužina
60
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307828
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.100
Dužina
80
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307829
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.100
Dužina
100
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307830
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.100
Dužina
120
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307831
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.100
Dužina
150
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307832
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.200
Dužina
80
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307833
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.200
Dužina
100
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307834
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.200
Dužina
120
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307835
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.500
Dužina
80
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307837
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.500
Dužina
100
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307838
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.500
Dužina
120
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307839
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.800
Dužina
80
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307840
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.800
Dužina
100
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307841
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.800
Dužina
120
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307842
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.800
Dužina
150
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307843
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
1.600
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307844
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
1.600
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307845
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
1.600
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307846
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
3.000
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307847
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
3.000
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307848
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
3.000
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307849
Broj artikla
Dostupnost