PS 29 F ACT Trake sa papirnom podlogom za Drvo

Područja primene:
Drvo
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Otvoren
Podloga F-papir
Prednosti: Veoma kvalitetna i univerzalna traka primenljiva obradi svih vrsta drveta a naročito za obradu mekanog drveta i drveta bogatog smolom - Otvorena struktura zrna, antistatičnost i ACT tehnologija sprečavaju prevremeno zapušavanje trake
Resetovanje filtera
Širina u mm Dužina u mm Zrno Oblik zatvarača trake Broj artikla Dostupnost
150
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307797
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.000
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307798
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.000
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307799
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.170
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307800
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.170
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307801
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.250
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307802
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.250
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307803
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.250
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307804
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.250
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307805
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.250
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307806
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.280
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307807
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.280
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307808
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.280
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307809
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.600
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307811
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.600
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307812
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.600
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307813
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
3.000
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307814
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
3.000
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307815
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
3.000
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307816
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
6.800
Dužina
80
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307821
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
6.800
Dužina
100
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307822
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
6.800
Dužina
120
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307823
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
6.880
Dužina
80
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307824
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
6.880
Dužina
100
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307825
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
6.880
Dužina
120
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307826
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.100
Dužina
60
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307828
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.100
Dužina
80
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307829
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.100
Dužina
100
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307830
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.100
Dužina
120
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307831
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.100
Dužina
150
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307832
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.200
Dužina
80
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307833
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.200
Dužina
100
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307834
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.200
Dužina
120
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307835
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.500
Dužina
80
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307837
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.500
Dužina
100
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307838
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.500
Dužina
120
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307839
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.800
Dužina
80
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307840
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.800
Dužina
100
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307841
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.800
Dužina
120
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307842
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
7.800
Dužina
150
Zrno
F2 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307843
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
1.600
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307844
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
1.600
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307845
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
1.600
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307846
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
3.000
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307847
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
3.000
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307848
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
3.000
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307849
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
3.000
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
307850
Broj artikla
Dostupnost