PS 29 F ACT Široke trake sa papirnom podlogom za Drvo

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Otvoren
Podloga F-papir
Materijali
Drvo
Područja upotrebe
Industrija nameštaja
Izrada prozora i vrata
Zanatski pogoni
industrija obrade drveta
Prednosti: Visoko kvalitetni proizvod za široku primenu u obradi drveta - Zahvaljujući ACT tehnologiji i antistatik svojstvima, sprečava se zapušenje trake
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Oblik zatvarača trake Brusni materijali tip
1.120
Širina
1.900
Dužina
60
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip
1.120
Širina
1.900
Dužina
80
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip
1.120
Širina
1.900
Dužina
100
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip
1.120
Širina
1.900
Dužina
120
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip
1.120
Širina
1.900
Dužina
150
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip
1.350
Širina
2.620
Dužina
60
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip
1.350
Širina
2.620
Dužina
80
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip
1.350
Širina
2.620
Dužina
120
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip
1.350
Širina
2.620
Dužina
150
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip
930
Širina
1.525
Dužina
80
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip
930
Širina
1.525
Dužina
120
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip
1.100
Širina
1.900
Dužina
80
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip
1.100
Širina
1.900
Dužina
120
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip
1.120
Širina
2.150
Dužina
80
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip
1.120
Širina
2.150
Dužina
120
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip
1.350
Širina
2.620
Dužina
180
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip
1.130
Širina
2.200
Dužina
80
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip
1.130
Širina
2.200
Dužina
120
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Brusni materijali tip