PS 29 F ACT Široke trake sa papirnom podlogom za Drvo

Područja primene:
Drvo
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Otvoren
Podloga F-papir
Prednosti: Visoko kvalitetni proizvod za široku primenu u obradi drveta - Zahvaljujući ACT tehnologiji i antistatik svojstvima, sprečava se zapušenje trake
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Oblik zatvarača trake Tip oslojenog abraziva Broj artikla Dostupnost
1.120
Širina
1.900
Dužina
60
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
292903
Broj artikla
Dostupnost
1.120
Širina
1.900
Dužina
80
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
292904
Broj artikla
Dostupnost
1.120
Širina
1.900
Dužina
100
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
292935
Broj artikla
Dostupnost
1.120
Širina
1.900
Dužina
120
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
292936
Broj artikla
Dostupnost
1.120
Širina
1.900
Dužina
150
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
292937
Broj artikla
Dostupnost
1.350
Širina
2.620
Dužina
60
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
292938
Broj artikla
Dostupnost
1.350
Širina
2.620
Dužina
80
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
292939
Broj artikla
Dostupnost
1.350
Širina
2.620
Dužina
120
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
292941
Broj artikla
Dostupnost
1.350
Širina
2.620
Dužina
150
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
292942
Broj artikla
Dostupnost
930
Širina
1.525
Dužina
80
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307852
Broj artikla
Dostupnost
930
Širina
1.525
Dužina
120
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307854
Broj artikla
Dostupnost
1.100
Širina
1.900
Dužina
80
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307857
Broj artikla
Dostupnost
1.100
Širina
1.900
Dužina
120
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307859
Broj artikla
Dostupnost
1.120
Širina
2.150
Dužina
80
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307863
Broj artikla
Dostupnost
1.120
Širina
2.150
Dužina
120
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307865
Broj artikla
Dostupnost
1.350
Širina
2.620
Dužina
180
Zrno
F1 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
PS 29 F
Tip oslojenog abraziva
307867
Broj artikla
Dostupnost