PS 28 F Široke trake sa papirnom podlogom za Drvo, Koža

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Otvoren
Podloga F-papir
Materijali
Drvo
Koža
Područja upotrebe
Industrija nameštaja
Izrada prozora i vrata
Zanatski pogoni
industrija obrade drveta
Prednosti: Univerzalni proizvod za drvo, posebno meko drvo - Za široke trake do 1350 mm