PS 27 DW Široke trake sa papirnom podlogom za Boja, Lak, Gitovi, Aluminijum

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna SiC
Vrsta granulacije Otvoren
Podloga D-papir
Materijali
Boja
Lak
Gitovi
Aluminijum
Plastika
Područja upotrebe
Lakirnice
Prednosti: Specijalni proizvod za visoko kvalitetne lakove, posebno UV premaze - Dodatni sloj steirat i antistatik svojstva, produžavaju vek upotrebe i smanjuju mogućnost zapušenja trake
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Može se isporučiti na zahtev