PS 20 FW Trake sa papirnom podlogom za Aluminijum, Neferitni metali, Kompozitni materijali

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga F-papir
Materijali
Aluminijum
Neferitni metali
Kompozitni materijali
Prednosti: Specijalni proizvod sa poboljšanim ponašanjem pri začepljenju i znatno dužim vekom trajanja zahvaljujući dodatnoj stearatnoj oblozi - Posebno za brušenje aluminijuma i obojenih metala