LS 309 XH D.I.Y.pakovanjima SB - Asortiman za Drvo, Metal, univerzalni, Neferitni metali

Područja primene:
Drvo
Metal, univerzalni
Neferitni metali
Boja
Lak
Masa
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga X-pamuk
Prednosti: Za rad na ručnim brusilicama - Za univerzalnu upotrebu pri obradi drveta, metala, boja i lakova - Velika paleta dimenzija traka za sve standardne tipove mašina
Resetovanje filtera
Širina u mm Dužina u mm Zrno Oblik zatvarača trake Broj artikla Dostupnost
65
Širina
410
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7001
Broj artikla
Dostupnost
65
Širina
410
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7002
Broj artikla
Dostupnost
65
Širina
410
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7004
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
480
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7007
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
480
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7008
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
480
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7010
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
533
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7018
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
533
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7019
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
533
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7020
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
533
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7021
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
533
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7022
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
533
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7023
Broj artikla
Dostupnost
105
Širina
620
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7030
Broj artikla
Dostupnost
105
Širina
620
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7031
Broj artikla
Dostupnost
105
Širina
620
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7032
Broj artikla
Dostupnost
105
Širina
620
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7034
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
560
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7036
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
560
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7037
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
560
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7038
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
560
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7039
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
560
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7040
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
533
Dužina
180
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7077
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
610
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7080
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
610
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7081
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
610
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7082
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
610
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7083
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
610
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7084
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
457
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
7138
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
457
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
9171
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
457
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
9172
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
457
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
9176
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
457
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
9189
Broj artikla
Dostupnost