LS 309 XH Kratke trake za ručne mašine za Drvo, Metal, univerzalni, Neferitni metali

Područja primene:
Drvo
Metal, univerzalni
Neferitni metali
Boja
Lak
Masa
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga X-pamuk
Prednosti: Za rad na ručnim brusilicama - Za univerzalnu upotrebu pri obradi drveta, metala, boja i lakova - Velika paleta dimenzija traka za sve standardne tipove mašina
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Oblik zatvarača trake Tip oslojenog abraziva Broj artikla
75
Širina
457
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
37269
Broj artikla
75
Širina
610
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
37285
Broj artikla
75
Širina
457
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
38825
Broj artikla
75
Širina
610
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
38842
Broj artikla
75
Širina
457
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
40345
Broj artikla
75
Širina
610
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
40365
Broj artikla
60
Širina
400
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4097
Broj artikla
75
Širina
480
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4098
Broj artikla
75
Širina
508
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4099
Broj artikla
60
Širina
400
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4100
Broj artikla
75
Širina
508
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4103
Broj artikla
60
Širina
400
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4104
Broj artikla
65
Širina
410
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4106
Broj artikla
75
Širina
480
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4107
Broj artikla
65
Širina
410
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4114
Broj artikla
75
Širina
480
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4115
Broj artikla
75
Širina
508
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4117
Broj artikla
75
Širina
508
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4118
Broj artikla
65
Širina
410
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4120
Broj artikla
75
Širina
480
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4121
Broj artikla
65
Širina
410
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4124
Broj artikla
75
Širina
480
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4125
Broj artikla
65
Širina
410
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4128
Broj artikla
75
Širina
533
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4137
Broj artikla
75
Širina
533
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4139
Broj artikla
75
Širina
533
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4140
Broj artikla
75
Širina
533
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4141
Broj artikla
75
Širina
533
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4142
Broj artikla
75
Širina
533
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4143
Broj artikla
75
Širina
533
Dužina
180
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4144
Broj artikla
100
Širina
560
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4151
Broj artikla
75
Širina
457
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
41560
Broj artikla
75
Širina
610
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
41576
Broj artikla
75
Širina
457
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
42627
Broj artikla
75
Širina
610
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
42642
Broj artikla
75
Širina
457
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
43020
Broj artikla
100
Širina
610
Dužina
180
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
43302
Broj artikla
75
Širina
533
Dužina
240
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
43614
Broj artikla
100
Širina
560
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4473
Broj artikla
100
Širina
560
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4474
Broj artikla
100
Širina
560
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4475
Broj artikla
100
Širina
560
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4476
Broj artikla
100
Širina
560
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4477
Broj artikla
100
Širina
610
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4478
Broj artikla
100
Širina
610
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4480
Broj artikla
100
Širina
610
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4481
Broj artikla
100
Širina
610
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4482
Broj artikla
100
Širina
610
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4483
Broj artikla
100
Širina
610
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4484
Broj artikla
105
Širina
620
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4485
Broj artikla
105
Širina
620
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4487
Broj artikla
105
Širina
620
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4489
Broj artikla
105
Širina
620
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4490
Broj artikla
105
Širina
620
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4491
Broj artikla
105
Širina
620
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
4492
Broj artikla
100
Širina
620
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
6272
Broj artikla
100
Širina
620
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
6278
Broj artikla
100
Širina
620
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
6283
Broj artikla
100
Širina
620
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
6284
Broj artikla
100
Širina
620
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
6286
Broj artikla
100
Širina
620
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
6288
Broj artikla
110
Širina
620
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
6290
Broj artikla
110
Širina
620
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
6292
Broj artikla
110
Širina
620
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
6294
Broj artikla
110
Širina
620
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
6295
Broj artikla
110
Širina
620
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Tip oslojenog abraziva
6296
Broj artikla