LS 309 XH Kratke trake za ručne mašine za Drvo, Metal, univerzalni, Neferitni metali

Područja primene:
Drvo
Metal, univerzalni
Neferitni metali
Boja
Lak
Masa
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga X-pamuk
Prednosti: Za rad na ručnim brusilicama - Za univerzalnu upotrebu pri obradi drveta, metala, boja i lakova - Velika paleta dimenzija traka za sve standardne tipove mašina
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Oblik zatvarača trake Brusni materijali tip Broj artikla
75
Širina
457
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
37269
Broj artikla
75
Širina
610
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
37285
Broj artikla
75
Širina
457
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
38825
Broj artikla
75
Širina
610
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
38842
Broj artikla
75
Širina
457
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
40345
Broj artikla
75
Širina
610
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
40365
Broj artikla
60
Širina
400
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4097
Broj artikla
75
Širina
480
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4098
Broj artikla
75
Širina
508
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4099
Broj artikla
60
Širina
400
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4100
Broj artikla
75
Širina
508
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4103
Broj artikla
60
Širina
400
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4104
Broj artikla
65
Širina
410
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4106
Broj artikla
75
Širina
480
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4107
Broj artikla
65
Širina
410
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4114
Broj artikla
75
Širina
480
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4115
Broj artikla
75
Širina
508
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4117
Broj artikla
75
Širina
508
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4118
Broj artikla
65
Širina
410
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4120
Broj artikla
75
Širina
480
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4121
Broj artikla
65
Širina
410
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4124
Broj artikla
75
Širina
480
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4125
Broj artikla
65
Širina
410
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4128
Broj artikla
75
Širina
533
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4137
Broj artikla
75
Širina
533
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4139
Broj artikla
75
Širina
533
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4140
Broj artikla
75
Širina
533
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4141
Broj artikla
75
Širina
533
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4142
Broj artikla
75
Širina
533
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4143
Broj artikla
75
Širina
533
Dužina
180
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4144
Broj artikla
100
Širina
560
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4151
Broj artikla
75
Širina
457
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
41560
Broj artikla
75
Širina
610
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
41576
Broj artikla
75
Širina
457
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
42627
Broj artikla
75
Širina
610
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
42642
Broj artikla
75
Širina
457
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
43020
Broj artikla
100
Širina
610
Dužina
180
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
43302
Broj artikla
75
Širina
533
Dužina
240
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
43614
Broj artikla
100
Širina
560
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4473
Broj artikla
100
Širina
560
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4474
Broj artikla
100
Širina
560
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4475
Broj artikla
100
Širina
560
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4476
Broj artikla
100
Širina
560
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4477
Broj artikla
100
Širina
610
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4478
Broj artikla
100
Širina
610
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4480
Broj artikla
100
Širina
610
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4481
Broj artikla
100
Širina
610
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4482
Broj artikla
100
Širina
610
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4483
Broj artikla
100
Širina
610
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4484
Broj artikla
105
Širina
620
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4485
Broj artikla
105
Širina
620
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4487
Broj artikla
105
Širina
620
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4489
Broj artikla
105
Širina
620
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4490
Broj artikla
105
Širina
620
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4491
Broj artikla
105
Širina
620
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
4492
Broj artikla
100
Širina
620
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
6272
Broj artikla
100
Širina
620
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
6278
Broj artikla
100
Širina
620
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
6283
Broj artikla
100
Širina
620
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
6284
Broj artikla
100
Širina
620
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
6286
Broj artikla
100
Širina
620
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
6288
Broj artikla
110
Širina
620
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
6290
Broj artikla
110
Širina
620
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
6292
Broj artikla
110
Širina
620
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
6294
Broj artikla
110
Širina
620
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
6295
Broj artikla
110
Širina
620
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
6296
Broj artikla