LS 309 XH Kratke trake za ručne mašine za Drvo, Metal, univerzalni, Neferitni metali

Područja primene:
Drvo
Metal, univerzalni
Neferitni metali
Boja
Lak
Masa
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga X-pamuk
Prednosti: Za rad na ručnim brusilicama - Za univerzalnu upotrebu pri obradi drveta, metala, boja i lakova - Velika paleta dimenzija traka za sve standardne tipove mašina
Resetovanje filtera
Širina u mm Dužina u mm Zrno Oblik zatvarača trake Broj artikla Dostupnost
75
Širina
457
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
37269
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
610
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
37285
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
457
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
38825
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
610
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
38842
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
457
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
40345
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
610
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
40365
Broj artikla
Dostupnost
60
Širina
400
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4097
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
480
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4098
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
508
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4099
Broj artikla
Dostupnost
60
Širina
400
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4100
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
508
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4103
Broj artikla
Dostupnost
60
Širina
400
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4104
Broj artikla
Dostupnost
65
Širina
410
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4106
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
480
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4107
Broj artikla
Dostupnost
65
Širina
410
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4114
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
480
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4115
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
508
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4117
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
508
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4118
Broj artikla
Dostupnost
65
Širina
410
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4120
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
480
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4121
Broj artikla
Dostupnost
65
Širina
410
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4124
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
480
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4125
Broj artikla
Dostupnost
65
Širina
410
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4128
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
533
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4137
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
533
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4139
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
533
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4140
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
533
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4141
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
533
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4142
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
533
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4143
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
533
Dužina
180
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4144
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
560
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4151
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
457
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
41560
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
610
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
41576
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
457
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
42627
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
610
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
42642
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
457
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
43020
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
610
Dužina
180
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
43302
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
533
Dužina
240
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
43614
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
560
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4473
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
560
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4474
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
560
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4475
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
560
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4476
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
560
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4477
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
610
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4478
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
610
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4480
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
610
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4481
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
610
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4482
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
610
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4483
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
610
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4484
Broj artikla
Dostupnost
105
Širina
620
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4485
Broj artikla
Dostupnost
105
Širina
620
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4487
Broj artikla
Dostupnost
105
Širina
620
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4489
Broj artikla
Dostupnost
105
Širina
620
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4490
Broj artikla
Dostupnost
105
Širina
620
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4491
Broj artikla
Dostupnost
105
Širina
620
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
4492
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
620
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
6272
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
620
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
6278
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
620
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
6283
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
620
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
6284
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
620
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
6286
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
620
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
6288
Broj artikla
Dostupnost
110
Širina
620
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
6290
Broj artikla
Dostupnost
110
Širina
620
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
6292
Broj artikla
Dostupnost
110
Širina
620
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
6294
Broj artikla
Dostupnost
110
Širina
620
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
6295
Broj artikla
Dostupnost
110
Širina
620
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
6296
Broj artikla
Dostupnost