LS 309 X Trake sa platnenom podlogom za Metal, univerzalni, Neferitni metali, Drvo

Područja primene:
Metal, univerzalni
Neferitni metali
Drvo
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga X-pamuk
Prednosti: Univerzalo impregnirano brusno platno za obradu metala i drveta - Odličan odnos cene i kvaliteta
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Oblik zatvarača trake Tip oslojenog abraziva Broj artikla Dostupnost
100
Širina
915
Dužina
240
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
128755
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
800
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
137024
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
1.020
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
36837
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
36923
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
1.000
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
36999
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
37071
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
915
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
37324
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
950
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
37328
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
1.020
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
38075
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
38198
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
800
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
38286
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
1.000
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
38304
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
1.220
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
38428
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
38460
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
860
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
38895
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
900
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
38898
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
915
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
38900
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
950
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
38904
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
1.020
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
39401
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
39556
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
800
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
39659
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
1.000
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
39679
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
1.220
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
39852
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
39884
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
860
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
40425
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
900
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
40428
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
915
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
40430
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
950
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
40435
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
1.020
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
40832
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
1.000
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
41019
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
860
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
41621
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
900
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
41623
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
915
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
41625
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
950
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
41627
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
1.020
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
42020
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
1.000
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
42199
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
860
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
42678
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
900
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
42679
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
915
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
42681
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
950
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
42684
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
915
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
43054
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
915
Dužina
180
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
43308
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
4502
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
4531
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Tip oslojenog abraziva
4548
Broj artikla
Dostupnost