LS 309 X Trake sa platnenom podlogom za Metal, univerzalni, Neferitni metali, Drvo

Područja primene:
Metal, univerzalni
Neferitni metali
Drvo
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga X-pamuk
Prednosti: Univerzalo impregnirano brusno platno za obradu metala i drveta - Odličan odnos cene i kvaliteta
Resetovanje filtera
Širina u mm Dužina u mm Zrno Oblik zatvarača trake Broj artikla Dostupnost
100
Širina
915
Dužina
240
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
128755
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
800
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
137024
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
1.020
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
36837
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
36923
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
1.000
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
36999
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
37071
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
915
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
37324
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
950
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
37328
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
1.020
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
38075
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
38198
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
800
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
38286
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
1.000
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
38304
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
1.220
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
38428
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
38460
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
860
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
38895
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
900
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
38898
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
915
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
38900
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
950
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
38904
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
1.020
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
39401
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
39556
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
800
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
39659
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
1.000
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
39679
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
1.220
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
39852
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
39884
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
860
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
40425
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
900
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
40428
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
915
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
40430
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
950
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
40435
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
1.020
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
40832
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
1.000
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
41019
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
860
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
41621
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
900
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
41623
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
915
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
41625
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
950
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
41627
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
1.020
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
42020
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
1.000
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
42199
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
860
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
42678
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
900
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
42679
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
915
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
42681
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
950
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
42684
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
915
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
43054
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
915
Dužina
180
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
43308
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
4502
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
4531
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
4548
Broj artikla
Dostupnost