LS 309 X Trake sa platnenom podlogom za Metal, univerzalni, Neferitni metali, Drvo

Područja primene:
Metal, univerzalni
Neferitni metali
Drvo
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga X-pamuk
Prednosti: Univerzalo impregnirano brusno platno za obradu metala i drveta - Odličan odnos cene i kvaliteta
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Oblik zatvarača trake Brusni materijali tip Broj artikla
100
Širina
915
Dužina
240
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
128755
Broj artikla
100
Širina
800
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
137024
Broj artikla
50
Širina
1.020
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
36837
Broj artikla
75
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
36923
Broj artikla
100
Širina
1.000
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
36999
Broj artikla
150
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
37071
Broj artikla
100
Širina
915
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
37324
Broj artikla
100
Širina
950
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
37328
Broj artikla
50
Širina
1.020
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
38075
Broj artikla
75
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
38198
Broj artikla
100
Širina
800
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
38286
Broj artikla
100
Širina
1.000
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
38304
Broj artikla
150
Širina
1.220
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
38428
Broj artikla
150
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
38460
Broj artikla
100
Širina
860
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
38895
Broj artikla
100
Širina
900
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
38898
Broj artikla
100
Širina
915
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
38900
Broj artikla
100
Širina
950
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
38904
Broj artikla
50
Širina
1.020
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
39401
Broj artikla
75
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
39556
Broj artikla
100
Širina
800
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
39659
Broj artikla
100
Širina
1.000
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
39679
Broj artikla
150
Širina
1.220
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
39852
Broj artikla
150
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
39884
Broj artikla
100
Širina
860
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
40425
Broj artikla
100
Širina
900
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
40428
Broj artikla
100
Širina
915
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
40430
Broj artikla
100
Širina
950
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
40435
Broj artikla
50
Širina
1.020
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
40832
Broj artikla
100
Širina
1.000
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
41019
Broj artikla
100
Širina
860
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
41621
Broj artikla
100
Širina
900
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
41623
Broj artikla
100
Širina
915
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
41625
Broj artikla
100
Širina
950
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
41627
Broj artikla
50
Širina
1.020
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
42020
Broj artikla
100
Širina
1.000
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
42199
Broj artikla
100
Širina
860
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
42678
Broj artikla
100
Širina
900
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
42679
Broj artikla
100
Širina
915
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
42681
Broj artikla
100
Širina
950
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
42684
Broj artikla
100
Širina
915
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
43054
Broj artikla
100
Širina
915
Dužina
180
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
43308
Broj artikla
50
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
4502
Broj artikla
50
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
4531
Broj artikla
50
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
LS 309 X
Brusni materijali tip
4548
Broj artikla