LS 309 X Uske trake za Metal, univerzalni, Neferitni metali, Drvo

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga X-pamuk
Materijali
Metal, univerzalni
Neferitni metali
Drvo
Područja upotrebe
Metalne konstrukcije
industrija obrade drveta
Prednosti: Univerzalo impregnirano brusno platno za obradu metala i drveta - Odličan odnos cene i kvaliteta