LS 309 X Uske trake za Metal, univerzalni, Neferitni metali, Drvo

Područja primene:
Metal, univerzalni
Neferitni metali
Drvo
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga X-pamuk
Prednosti: Univerzalo impregnirano brusno platno za obradu metala i drveta - Odličan odnos cene i kvaliteta
Resetovanje filtera
Širina u mm Dužina u mm Zrno Oblik zatvarača trake Broj artikla Dostupnost
28
Širina
533
Dužina
120
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
41900
Broj artikla
Dostupnost
28
Širina
533
Dužina
150
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
42794
Broj artikla
Dostupnost
28
Širina
533
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
39236
Broj artikla
Dostupnost
28
Širina
533
Dužina
100
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
40702
Broj artikla
Dostupnost
28
Širina
533
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
37945
Broj artikla
Dostupnost
28
Širina
533
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
36755
Broj artikla
Dostupnost