LS 309 Maloprodajno pakovanje Brusno platno za Drvo, Metal, univerzalni, Neferitni metali

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga X-pamuk
Materijali
Drvo
Metal, univerzalni
Neferitni metali
Boja
Lak
Gitovi
Područja upotrebe
Metalne konstrukcije
industrija obrade drveta
Prednosti: Za rad na ručnim brusilicama - Za univerzalnu upotrebu pri obradi drveta, metala, boja i lakova - Velika paleta dimenzija traka za sve standardne tipove mašina
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Oblik zatvarača trake Brusni materijali tip
75
Širina
533
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
75
Širina
533
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
75
Širina
533
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
75
Širina
533
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
75
Širina
533
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
75
Širina
533
Dužina
150
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
100
Širina
560
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
100
Širina
560
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
100
Širina
560
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
100
Širina
560
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
100
Širina
560
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
75
Širina
533
Dužina
180
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
100
Širina
610
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
100
Širina
610
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
100
Širina
610
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
100
Širina
610
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
100
Širina
610
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
75
Širina
457
Dužina
120
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
75
Širina
457
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
75
Širina
457
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
75
Širina
457
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip
75
Širina
457
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
LS 309 XH
Brusni materijali tip