LS 309 JF Trake sa platnenom podlogom za Metal, univerzalni, Neferitni metali, Drvo

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga JF-pamuk
Materijali
Metal, univerzalni
Neferitni metali
Drvo
Područja upotrebe
Metalne konstrukcije
industrija obrade drveta
Prednosti: Velika efikasnost uklanjanja materijala brušenjem u metalnoj i drvnoj industriji - Visoko fleksibilno brusno platno za dobijanje fine površine kod jako profilisanih elemenata