LS 309 JF Trake sa platnenom podlogom za Metal, univerzalni, Neferitni metali, Drvo

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga JF-pamuk
Materijali
Metal, univerzalni
Neferitni metali
Drvo
Područja upotrebe
Metalne konstrukcije
industrija obrade drveta
Prednosti: Velika efikasnost uklanjanja materijala brušenjem u metalnoj i drvnoj industriji - Visoko fleksibilno brusno platno za dobijanje fine površine kod jako profilisanih elemenata
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Može se isporučiti na zahtev