GX 533 JF Trake sa platnenom podlogom za Neferitni metali, Plastika, Metal, univerzalni, Titanijum, Mineralni materijali

Područja primene:
Neferitni metali
Plastika
Metal, univerzalni
Titanijum
Mineralni materijali
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna SiC
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga JF-kombinovano platno
Prednosti: Specijalni proizvod namenjen obradi mesinga (sanitarnih delova) i titanijuma (hirurški instrumenti) - Dobra adaptacija konturama i radijusima - Visoko fleksibilno brusno platno sa armiranom tkaninom otpornom na istezanje. Primenjuje se kao slobodna traka i pomoću robotizovanih mašina
Može se isporučiti na zahtev