GX 533 JF Trake sa platnenom podlogom za Neferitni metali, Plastika, Metal, univerzalni, Titanijum, Mineralni materijali

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna SiC
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga JF-kombinovano platno
Materijali
Neferitni metali
Plastika
Metal, univerzalni
Titanijum
Mineralni materijali
Područja upotrebe
Medicinska tehnika
Prednosti: Specijalni proizvod namenjen obradi mesinga (sanitarnih delova) i titanijuma (hirurški instrumenti) - Dobra adaptacija konturama i radijusima - Visoko fleksibilno brusno platno sa armiranom tkaninom otpornom na istezanje. Primenjuje se kao slobodna traka i pomoću robotizovanih mašina
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Može se isporučiti na zahtev