CS 310 X Trake sa platnenom podlogom za Nerđajući čelik, Drvo, Čelik, Neferitni metali

Područja primene:
Nerđajući čelik
Drvo
Čelik
Neferitni metali
Plastika
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga X-pamuk
Prednosti: Veoma kvalitetno univerzalno impregnirano platno namenjeno obradi metala i drveta - Odličan učinak uklanjanja pod velikim opterećenjem
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Oblik zatvarača trake Tip oslojenog abraziva Broj artikla
200
Širina
550
Dužina
60
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
105992
Broj artikla
200
Širina
550
Dužina
80
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
123929
Broj artikla
200
Širina
550
Dužina
120
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
123931
Broj artikla
25
Širina
1.065
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
244634
Broj artikla
25
Širina
1.065
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
244635
Broj artikla
50
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
4587
Broj artikla
50
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
4590
Broj artikla
50
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
4591
Broj artikla
50
Širina
2.000
Dužina
120
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
4593
Broj artikla
75
Širina
2.000
Dužina
36
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
4594
Broj artikla
75
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
4595
Broj artikla
75
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
4596
Broj artikla
200
Širina
750
Dužina
24
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
47101
Broj artikla
150
Širina
2.000
Dužina
36
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
47492
Broj artikla
200
Širina
750
Dužina
36
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
47561
Broj artikla
50
Širina
1.020
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
47753
Broj artikla
150
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
47921
Broj artikla
200
Širina
750
Dužina
40
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
48028
Broj artikla
50
Širina
1.020
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
48549
Broj artikla
100
Širina
920
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
48717
Broj artikla
150
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
48821
Broj artikla
200
Širina
750
Dužina
60
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
48970
Broj artikla
50
Širina
1.020
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
49300
Broj artikla
75
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
49399
Broj artikla
100
Širina
920
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
49454
Broj artikla
150
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
49581
Broj artikla
200
Širina
750
Dužina
80
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
49764
Broj artikla
100
Širina
920
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
50136
Broj artikla
200
Širina
750
Dužina
100
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
50340
Broj artikla
75
Širina
2.000
Dužina
120
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
50652
Broj artikla
150
Širina
2.000
Dužina
120
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
50767
Broj artikla
200
Širina
750
Dužina
120
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
50872
Broj artikla
75
Širina
2.000
Dužina
180
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
51222
Broj artikla
75
Širina
2.000
Dužina
240
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
51470
Broj artikla
200
Širina
550
Dužina
40
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Tip oslojenog abraziva
97832
Broj artikla