CS 310 X Trake sa platnenom podlogom za Nerđajući čelik, Drvo, Čelik, Neferitni metali

Područja primene:
Nerđajući čelik
Drvo
Čelik
Neferitni metali
Plastika
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga X-pamuk
Prednosti: Veoma kvalitetno univerzalno impregnirano platno namenjeno obradi metala i drveta - Odličan učinak uklanjanja pod velikim opterećenjem
Resetovanje filtera
Širina u mm Dužina u mm Zrno Oblik zatvarača trake Broj artikla Dostupnost
50
Širina
2.000
Dužina
120
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
4593
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
750
Dužina
60
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
48970
Broj artikla
Dostupnost
25
Širina
1.065
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
244634
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
4596
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
49399
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
47921
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.000
Dužina
36
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
47492
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
750
Dužina
40
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
48028
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
550
Dužina
60
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
105992
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
2.000
Dužina
36
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
4594
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
750
Dužina
24
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
47101
Broj artikla
Dostupnost
25
Širina
1.065
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
244635
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
1.020
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
47753
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
920
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
48717
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
1.020
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
49300
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
1.020
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
48549
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
4591
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
4587
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
550
Dužina
24
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
170543
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
4590
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
750
Dužina
36
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
47561
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
550
Dužina
80
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
123929
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
4595
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
550
Dužina
120
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
123931
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
48821
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
920
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
49454
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
750
Dužina
80
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
49764
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.000
Dužina
120
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
50767
Broj artikla
Dostupnost
150
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
49581
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
2.000
Dužina
120
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
50652
Broj artikla
Dostupnost
100
Širina
920
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
50136
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
2.000
Dužina
180
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
51222
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
750
Dužina
120
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
50872
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
550
Dužina
40
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
97832
Broj artikla
Dostupnost
200
Širina
750
Dužina
100
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
50340
Broj artikla
Dostupnost
75
Širina
2.000
Dužina
240
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
51470
Broj artikla
Dostupnost