CS 310 X Trake sa platnenom podlogom za Nerđajući čelik, Drvo, Čelik, Neferitni metali

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga X-pamuk
Materijali
Nerđajući čelik
Drvo
Čelik
Neferitni metali
Plastika
Područja upotrebe
Bravarstvo
Industrija nameštaja
Metalne konstrukcije
Proizvodnja gelendera
industrija obrade drveta
Čelične konstrukcije
Prednosti: Veoma kvalitetno univerzalno impregnirano platno namenjeno obradi metala i drveta - Odličan učinak uklanjanja pod velikim opterećenjem
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Oblik zatvarača trake Brusni materijali tip
200
Širina
550
Dužina
60
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
200
Širina
550
Dužina
80
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
200
Širina
550
Dužina
120
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
50
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
50
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
50
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
50
Širina
2.000
Dužina
120
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
75
Širina
2.000
Dužina
36
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
75
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
75
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
200
Širina
750
Dužina
24
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
150
Širina
2.000
Dužina
36
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
200
Širina
750
Dužina
36
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
50
Širina
1.020
Dužina
40
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
150
Širina
2.000
Dužina
40
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
200
Širina
750
Dužina
40
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
50
Širina
1.020
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
100
Širina
920
Dužina
60
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
150
Širina
2.000
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
200
Širina
1.500
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
200
Širina
750
Dužina
60
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
50
Širina
1.020
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
75
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
100
Širina
920
Dužina
80
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
150
Širina
2.000
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
200
Širina
1.500
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
200
Širina
750
Dužina
80
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
100
Širina
920
Dužina
100
Zrno
F5 preklopno lepljen
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
200
Širina
750
Dužina
100
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
75
Širina
2.000
Dužina
120
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
150
Širina
2.000
Dužina
120
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
200
Širina
750
Dužina
120
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
75
Širina
2.000
Dužina
180
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
75
Širina
2.000
Dužina
240
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
200
Širina
550
Dužina
40
Zrno
F7G sinusoidni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
25
Širina
1.065
Dužina
80
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip
25
Širina
1.065
Dužina
60
Zrno
F4G šavni spoj
Oblik zatvarača trake
CS 310 X
Brusni materijali tip