PS 33 B Rolne sa papirnom podlogom za Boja, Lak, Gitovi, Drvo

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Polu-otvoren
Podloga B-papir
Materijali
Boja
Lak
Gitovi
Drvo
Plastika
Područja upotrebe
Automobilska industrija
Industrija vetro-generatora
Proizvodnja aviona
Zanatski pogoni
industrija obrade drveta
Prednosti: Visok učinak ukljanjanja materijala - Zahvaljujući aktivnoj supstanci zapušenje je svedeno na minimum - Dug upotrebni vek - Dobra izdržljivost i fleksibilnost
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Brusni materijali tip
115
Širina
50.000
Dužina
400
Zrno
PS 33 B
Brusni materijali tip
110
Širina
50.000
Dužina
400
Zrno
PS 33 B
Brusni materijali tip
115
Širina
50.000
Dužina
240
Zrno
PS 33 B
Brusni materijali tip
110
Širina
50.000
Dužina
320
Zrno
PS 33 B
Brusni materijali tip
110
Širina
50.000
Dužina
240
Zrno
PS 33 B
Brusni materijali tip
110
Širina
50.000
Dužina
180
Zrno
PS 33 B
Brusni materijali tip
110
Širina
50.000
Dužina
150
Zrno
PS 33 B
Brusni materijali tip
110
Širina
50.000
Dužina
220
Zrno
PS 33 B
Brusni materijali tip
110
Širina
50.000
Dužina
280
Zrno
PS 33 B
Brusni materijali tip
115
Širina
50.000
Dužina
320
Zrno
PS 33 B
Brusni materijali tip
115
Širina
50.000
Dužina
180
Zrno
PS 33 B
Brusni materijali tip
115
Širina
50.000
Dužina
220
Zrno
PS 33 B
Brusni materijali tip
115
Širina
50.000
Dužina
150
Zrno
PS 33 B
Brusni materijali tip
115
Širina
50.000
Dužina
280
Zrno
PS 33 B
Brusni materijali tip