PS 29 F ACT Role Jumbo isečene, sa papirnom podlogom za Drvo

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Otvoren
Podloga F-papir
Materijali
Drvo
Boja
Lak
Gitovi
Područja upotrebe
Industrija nameštaja
Izrada prozora i vrata
Zanatski pogoni
industrija obrade drveta
Prednosti: Visoka agresivnost i dug životni vek pri obradi drveta (posebno mekog drveta) omogućava ACT tehnologija - Povišena stabilnost ivica - Top proizvod namenjen obradi boja, lakova i gitova