PS 29 F ACT Rolne sa papirnom podlogom za Drvo

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Otvoren
Podloga F-papir
Materijali
Drvo
Boja
Lak
Gitovi
Područja upotrebe
Industrija nameštaja
Izrada prozora i vrata
Zanatski pogoni
industrija obrade drveta
Prednosti: Visoka agresivnost i dug životni vek pri obradi drveta (posebno mekog drveta) omogućava ACT tehnologija - Povišena stabilnost ivica - Top proizvod namenjen obradi boja, lakova i gitova
Raspon granulacije:
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Brusni materijali tip
115
Širina
50.000
Dužina
120
Zrno
PS 29 F
Brusni materijali tip
115
Širina
50.000
Dužina
80
Zrno
PS 29 F
Brusni materijali tip
110
Širina
50.000
Dužina
80
Zrno
PS 29 F
Brusni materijali tip
110
Širina
50.000
Dužina
100
Zrno
PS 29 F
Brusni materijali tip
110
Širina
50.000
Dužina
120
Zrno
PS 29 F
Brusni materijali tip
110
Širina
50.000
Dužina
150
Zrno
PS 29 F
Brusni materijali tip
110
Širina
50.000
Dužina
180
Zrno
PS 29 F
Brusni materijali tip
115
Širina
50.000
Dužina
60
Zrno
PS 29 F
Brusni materijali tip
115
Širina
50.000
Dužina
100
Zrno
PS 29 F
Brusni materijali tip
115
Širina
50.000
Dužina
150
Zrno
PS 29 F
Brusni materijali tip