PS 18 EK Rolne od 401 mm sa papirnom podlogom za Drvo

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Otvoren
Podloga E-papir
Materijali
Drvo
Plastika
Boja
Lak
Gitovi
Prednosti: Specijalan proizvod za drvo bogato smolom