LS 309 XH Rolne od 401 mm sa platnenom podlogom za Drvo, Metal, univerzalni, Neferitni metali

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga X- platno
Materijali
Drvo
Metal, univerzalni
Neferitni metali
Boja
Lak
Gitovi
Područja upotrebe
Metalne konstrukcije
industrija obrade drveta
Prednosti: Za rad na ručnim brusilicama - Za univerzalnu upotrebu pri obradi drveta, metala, boja i lakova