LS 309 JF Role Jumbo isečene, sa platnenom podlogom za Metal, univerzalni, Drvo

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga JF-pamuk
Materijali
Metal, univerzalni
Drvo
Područja upotrebe
Metalne konstrukcije
industrija obrade drveta
Prednosti: Dobre brusne karakteristike - Ostavlja fino obrađenu površinu - Visoko fleksibilno brusno platno za obradu jako profilisanih delova