LS 309 J Role Jumbo isečene, sa platnenom podlogom za Metal, univerzalni, Drvo, Neferitni metali

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga J-pamuk
Materijali
Metal, univerzalni
Drvo
Neferitni metali
Područja upotrebe
Metalne konstrukcije
industrija obrade drveta
Prednosti: Fleksibilno impregnirano brusno platno za obradu lakih kontura u metalnoj i drvnoj industriji