KL 361 JF Rolne sa platnenom podlogom za Nerđajući čelik, Čelik, Metal, univerzalni, Neferitni metali, Drvo

Područja primene:
Nerđajući čelik
Čelik
Metal, univerzalni
Neferitni metali
Drvo
Plastika
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga JF-pamuk
Prednosti: Visoko kvalitetno univerzalno platno - Odlična prilagodljivost konturi radnog predmeta - Lako i jednostavno odsecanje traka iz rolne
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Tip oslojenog abraziva Broj artikla
25
Širina
50.000
Dužina
40
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3769
Broj artikla
25
Širina
50.000
Dužina
60
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3771
Broj artikla
25
Širina
50.000
Dužina
80
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3772
Broj artikla
25
Širina
50.000
Dužina
100
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3773
Broj artikla
25
Širina
50.000
Dužina
120
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3774
Broj artikla
25
Širina
50.000
Dužina
150
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3775
Broj artikla
25
Širina
50.000
Dužina
180
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3776
Broj artikla
25
Širina
50.000
Dužina
220
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3777
Broj artikla
25
Širina
50.000
Dužina
240
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3778
Broj artikla
25
Širina
50.000
Dužina
320
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3780
Broj artikla
25
Širina
50.000
Dužina
400
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3782
Broj artikla
30
Širina
50.000
Dužina
60
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3787
Broj artikla
30
Širina
50.000
Dužina
100
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3789
Broj artikla
30
Širina
50.000
Dužina
120
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3790
Broj artikla
30
Širina
50.000
Dužina
150
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3791
Broj artikla
30
Širina
50.000
Dužina
180
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3792
Broj artikla
30
Širina
50.000
Dužina
240
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3794
Broj artikla
30
Širina
50.000
Dužina
320
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3796
Broj artikla
30
Širina
50.000
Dužina
400
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3798
Broj artikla
40
Širina
50.000
Dužina
40
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3833
Broj artikla
40
Širina
50.000
Dužina
60
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3835
Broj artikla
40
Širina
50.000
Dužina
80
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3836
Broj artikla
40
Širina
50.000
Dužina
100
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3837
Broj artikla
40
Širina
50.000
Dužina
120
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3838
Broj artikla
40
Širina
50.000
Dužina
150
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3839
Broj artikla
40
Širina
50.000
Dužina
180
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3840
Broj artikla
40
Širina
50.000
Dužina
220
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3841
Broj artikla
40
Širina
50.000
Dužina
240
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3842
Broj artikla
40
Širina
50.000
Dužina
280
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3843
Broj artikla
40
Širina
50.000
Dužina
320
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3844
Broj artikla
40
Širina
50.000
Dužina
360
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3845
Broj artikla
40
Širina
50.000
Dužina
400
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3846
Broj artikla
50
Širina
50.000
Dužina
40
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3849
Broj artikla
50
Širina
50.000
Dužina
50
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3850
Broj artikla
50
Širina
50.000
Dužina
60
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3851
Broj artikla
50
Širina
50.000
Dužina
80
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3852
Broj artikla
50
Širina
50.000
Dužina
100
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3853
Broj artikla
50
Širina
50.000
Dužina
120
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3854
Broj artikla
50
Širina
50.000
Dužina
150
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3855
Broj artikla
50
Širina
50.000
Dužina
180
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3856
Broj artikla
50
Širina
50.000
Dužina
220
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3857
Broj artikla
50
Širina
50.000
Dužina
240
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3858
Broj artikla
50
Širina
50.000
Dužina
280
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3859
Broj artikla
50
Širina
50.000
Dužina
320
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3860
Broj artikla
50
Širina
50.000
Dužina
360
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3861
Broj artikla
50
Širina
50.000
Dužina
400
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3862
Broj artikla
50
Širina
50.000
Dužina
500
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3863
Broj artikla
40
Širina
25.000
Dužina
40
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4201
Broj artikla
40
Širina
25.000
Dužina
50
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4202
Broj artikla
40
Širina
25.000
Dužina
60
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4203
Broj artikla
40
Širina
25.000
Dužina
80
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4204
Broj artikla
40
Širina
25.000
Dužina
100
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4205
Broj artikla
40
Širina
25.000
Dužina
120
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4206
Broj artikla
40
Širina
25.000
Dužina
150
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4207
Broj artikla
40
Širina
25.000
Dužina
180
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4208
Broj artikla
40
Širina
25.000
Dužina
220
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4209
Broj artikla
40
Širina
25.000
Dužina
240
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4210
Broj artikla
40
Širina
25.000
Dužina
320
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4212
Broj artikla
40
Širina
25.000
Dužina
400
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4214
Broj artikla
50
Širina
25.000
Dužina
40
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4217
Broj artikla
50
Širina
25.000
Dužina
60
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4219
Broj artikla
50
Širina
25.000
Dužina
80
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4220
Broj artikla
50
Širina
25.000
Dužina
100
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4221
Broj artikla
50
Širina
25.000
Dužina
120
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4222
Broj artikla
50
Širina
25.000
Dužina
150
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4223
Broj artikla
50
Širina
25.000
Dužina
180
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4224
Broj artikla
50
Širina
25.000
Dužina
220
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4225
Broj artikla
50
Širina
25.000
Dužina
240
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4226
Broj artikla
50
Širina
25.000
Dužina
320
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4228
Broj artikla
50
Širina
25.000
Dužina
400
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
4230
Broj artikla
25
Širina
50.000
Dužina
600
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
64825
Broj artikla
40
Širina
50.000
Dužina
600
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
64830
Broj artikla
50
Širina
25.000
Dužina
600
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
64831
Broj artikla
50
Širina
50.000
Dužina
600
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
64832
Broj artikla
30
Širina
50.000
Dužina
80
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
91286
Broj artikla