KL 361 JF Rolne sa platnenom podlogom za Nerđajući čelik, Čelik, Metal, univerzalni, Neferitni metali, Drvo

Područja primene:
Nerđajući čelik
Čelik
Metal, univerzalni
Neferitni metali
Drvo
Plastika
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga JF-pamuk
Prednosti: Visoko kvalitetno univerzalno platno - Odlična prilagodljivost konturi radnog predmeta - Lako i jednostavno odsecanje traka iz rolne
Resetovanje filtera
Širina u mm Dužina u mm Zrno Broj artikla Dostupnost
25
Širina
50.000
Dužina
40
Zrno
3769
Broj artikla
Dostupnost
25
Širina
50.000
Dužina
60
Zrno
3771
Broj artikla
Dostupnost
25
Širina
50.000
Dužina
80
Zrno
3772
Broj artikla
Dostupnost
25
Širina
50.000
Dužina
100
Zrno
3773
Broj artikla
Dostupnost
25
Širina
50.000
Dužina
120
Zrno
3774
Broj artikla
Dostupnost
25
Širina
50.000
Dužina
150
Zrno
3775
Broj artikla
Dostupnost
25
Širina
50.000
Dužina
180
Zrno
3776
Broj artikla
Dostupnost
25
Širina
50.000
Dužina
220
Zrno
3777
Broj artikla
Dostupnost
25
Širina
50.000
Dužina
240
Zrno
3778
Broj artikla
Dostupnost
25
Širina
50.000
Dužina
320
Zrno
3780
Broj artikla
Dostupnost
25
Širina
50.000
Dužina
400
Zrno
3782
Broj artikla
Dostupnost
30
Širina
50.000
Dužina
60
Zrno
3787
Broj artikla
Dostupnost
30
Širina
50.000
Dužina
100
Zrno
3789
Broj artikla
Dostupnost
30
Širina
50.000
Dužina
120
Zrno
3790
Broj artikla
Dostupnost
30
Širina
50.000
Dužina
150
Zrno
3791
Broj artikla
Dostupnost
30
Širina
50.000
Dužina
180
Zrno
3792
Broj artikla
Dostupnost
30
Širina
50.000
Dužina
240
Zrno
3794
Broj artikla
Dostupnost
30
Širina
50.000
Dužina
320
Zrno
3796
Broj artikla
Dostupnost
30
Širina
50.000
Dužina
400
Zrno
3798
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
50.000
Dužina
40
Zrno
3833
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
50.000
Dužina
60
Zrno
3835
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
50.000
Dužina
80
Zrno
3836
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
50.000
Dužina
100
Zrno
3837
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
50.000
Dužina
120
Zrno
3838
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
50.000
Dužina
150
Zrno
3839
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
50.000
Dužina
180
Zrno
3840
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
50.000
Dužina
220
Zrno
3841
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
50.000
Dužina
240
Zrno
3842
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
50.000
Dužina
280
Zrno
3843
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
50.000
Dužina
320
Zrno
3844
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
50.000
Dužina
360
Zrno
3845
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
50.000
Dužina
400
Zrno
3846
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
50.000
Dužina
40
Zrno
3849
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
50.000
Dužina
50
Zrno
3850
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
50.000
Dužina
60
Zrno
3851
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
50.000
Dužina
80
Zrno
3852
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
50.000
Dužina
100
Zrno
3853
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
50.000
Dužina
120
Zrno
3854
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
50.000
Dužina
150
Zrno
3855
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
50.000
Dužina
180
Zrno
3856
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
50.000
Dužina
220
Zrno
3857
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
50.000
Dužina
240
Zrno
3858
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
50.000
Dužina
280
Zrno
3859
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
50.000
Dužina
320
Zrno
3860
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
50.000
Dužina
360
Zrno
3861
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
50.000
Dužina
400
Zrno
3862
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
50.000
Dužina
500
Zrno
3863
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
25.000
Dužina
40
Zrno
4201
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
25.000
Dužina
50
Zrno
4202
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
25.000
Dužina
60
Zrno
4203
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
25.000
Dužina
80
Zrno
4204
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
25.000
Dužina
100
Zrno
4205
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
25.000
Dužina
120
Zrno
4206
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
25.000
Dužina
150
Zrno
4207
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
25.000
Dužina
180
Zrno
4208
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
25.000
Dužina
220
Zrno
4209
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
25.000
Dužina
240
Zrno
4210
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
25.000
Dužina
320
Zrno
4212
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
25.000
Dužina
400
Zrno
4214
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
25.000
Dužina
40
Zrno
4217
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
25.000
Dužina
60
Zrno
4219
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
25.000
Dužina
80
Zrno
4220
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
25.000
Dužina
100
Zrno
4221
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
25.000
Dužina
120
Zrno
4222
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
25.000
Dužina
150
Zrno
4223
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
25.000
Dužina
180
Zrno
4224
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
25.000
Dužina
220
Zrno
4225
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
25.000
Dužina
240
Zrno
4226
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
25.000
Dužina
320
Zrno
4228
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
25.000
Dužina
400
Zrno
4230
Broj artikla
Dostupnost
25
Širina
50.000
Dužina
600
Zrno
64825
Broj artikla
Dostupnost
40
Širina
50.000
Dužina
600
Zrno
64830
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
25.000
Dužina
600
Zrno
64831
Broj artikla
Dostupnost
50
Širina
50.000
Dužina
600
Zrno
64832
Broj artikla
Dostupnost
30
Širina
50.000
Dužina
80
Zrno
91286
Broj artikla
Dostupnost