KL 361 JF Rolne sa platnenom podlogom za Nerđajući čelik, Čelik, Metal, univerzalni, Neferitni metali, Drvo

Područja primene:
Nerđajući čelik
Čelik
Metal, univerzalni
Neferitni metali
Drvo
Plastika
Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga JF-pamuk
Prednosti: Visoko kvalitetno univerzalno platno - Odlična prilagodljivost konturi radnog predmeta - Lako i jednostavno odsecanje traka iz rolne
Resetovanje filtera
Širina/mm Dužina/mm Zrno Tip oslojenog abraziva Broj artikla
80
Širina
50.000
Dužina
80
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3900
Broj artikla
80
Širina
50.000
Dužina
120
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3902
Broj artikla
80
Širina
50.000
Dužina
150
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3903
Broj artikla
100
Širina
50.000
Dužina
40
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3913
Broj artikla
100
Širina
50.000
Dužina
50
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3914
Broj artikla
100
Širina
50.000
Dužina
60
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3915
Broj artikla
100
Širina
50.000
Dužina
80
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3916
Broj artikla
100
Širina
50.000
Dužina
100
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3917
Broj artikla
100
Širina
50.000
Dužina
120
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3918
Broj artikla
100
Širina
50.000
Dužina
150
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3919
Broj artikla
100
Širina
50.000
Dužina
180
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3920
Broj artikla
100
Širina
50.000
Dužina
220
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3921
Broj artikla
100
Širina
50.000
Dužina
240
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3922
Broj artikla
100
Širina
50.000
Dužina
320
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3924
Broj artikla
100
Širina
50.000
Dužina
400
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3926
Broj artikla
110
Širina
50.000
Dužina
40
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3929
Broj artikla
110
Širina
50.000
Dužina
60
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3931
Broj artikla
110
Širina
50.000
Dužina
80
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3932
Broj artikla
110
Širina
50.000
Dužina
100
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3933
Broj artikla
110
Širina
50.000
Dužina
120
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3934
Broj artikla
110
Širina
50.000
Dužina
180
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3936
Broj artikla
110
Širina
50.000
Dužina
240
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3938
Broj artikla
115
Širina
50.000
Dužina
40
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3945
Broj artikla
115
Širina
50.000
Dužina
60
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3947
Broj artikla
115
Širina
50.000
Dužina
80
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3948
Broj artikla
115
Širina
50.000
Dužina
100
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3949
Broj artikla
115
Širina
50.000
Dužina
120
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3950
Broj artikla
115
Širina
50.000
Dužina
150
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3951
Broj artikla
115
Širina
50.000
Dužina
180
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3952
Broj artikla
115
Širina
50.000
Dužina
240
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3954
Broj artikla
115
Širina
50.000
Dužina
320
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3956
Broj artikla
120
Širina
50.000
Dužina
60
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3963
Broj artikla
120
Širina
50.000
Dužina
80
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3964
Broj artikla
120
Širina
50.000
Dužina
100
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3965
Broj artikla
120
Širina
50.000
Dužina
120
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3966
Broj artikla
120
Širina
50.000
Dužina
180
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3968
Broj artikla
150
Širina
50.000
Dužina
40
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3977
Broj artikla
150
Širina
50.000
Dužina
60
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3979
Broj artikla
150
Širina
50.000
Dužina
80
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3980
Broj artikla
150
Širina
50.000
Dužina
100
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3981
Broj artikla
150
Širina
50.000
Dužina
120
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3982
Broj artikla
150
Širina
50.000
Dužina
150
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
3983
Broj artikla
100
Širina
50.000
Dužina
600
Zrno
KL 361 JF
Tip oslojenog abraziva
64835
Broj artikla