GX 533 JF Role Jumbo sa platnenom podlogom za Neferitni metali, Plastika, Metal, univerzalni, Titanijum, Mineralni materijali

Karakteristike
Vezivo Smola
Vrsta zrna SiC
Vrsta granulacije Zatvoreno
Podloga JF-kombinovano platno
Materijali
Neferitni metali
Plastika
Metal, univerzalni
Titanijum
Mineralni materijali
Područja upotrebe
Medicinska tehnika
Prednosti: Specijalni proizvod namenjen obradi mesinga (sanitarnih delova) i titanijuma (hirurški instrumenti) - Dobra adaptacija konturama i radijusima