Diskovi za brzu zamenu

Sistem QMC (Quick Metal Connect)

Quick Change ploča sa metalnim zatvaračem se jednostavno postavi na potporni tanjir i pritegne se pomoću navojne čivije sa unutrašnje strane.

Sistem QRC (Quick Roll Connect)

Pričvrstiti Quick Change Disc sa plastičnim navojnim rukavcem na potporni tanjir i jednim okretom za 180 stepeni u smeru kazaljke na satu.