Kronenflex® rezne ploče

8. nformacije o proizvođaču
9. Ograničenje upotrebe
10. Bezbednosni standard (oSa  N 12413)
11. Maksimalno dozvoljeni broj obrtaja
12. Bezbednosni piktogrami
13. Linija proizvoda, tip
14. Klingspor marka Kronenflex®

Klasa kvaliteta

Kronenflex® rezne ploče i ploče za gubo brušenje postoje u tri klase učinka sa šest kodiranja u boji radi brzog pregleda najvažnijih primena materijala.

Proizvodi za univerzalnu primenu, projektovani za posebno atraktivan odnos cena/učinak

Optimizovani proizvodi za različita polja primene. Vrlo dobar vek trajanja i kapacitet rezanja.

Proizvodi visokog učinka za specijalne primene. Maksimalan vek trajanja i kapacitet rezanja u odgovarajućem području primene.

 

3. Metalni prsten
Daje informaciju o veku trajanja
(datum isteka) ploče
4. stakleno pletivo

Stakleno pletivo kao ojačavajući umetak obezbeđuje swtabilnost i povećava bezbednost ploče. Slojevi od staklenog pletiva su usaglašeni sa tipom ploče i namenom u pogledu njihovoh broja i debljine. Što je veće potencijalno bočno opterećenje jedne rezne ploče (kod ručnog rezanja je ono npr. veće nego kod stacionarnog rezanja), utoliko više, odn. stabilnije stakleno pletivo rezna ploča mora da sadrži. Kod tankih reznih ploča (0,8 m do 1,0 m) se posebno koristi tanko pletivo, kako bi se uprkos maloj debljini ploče postigao što je moguće veći udeo brusnog zrna između slojeva pletiva. Ploče za grubo brušenje sadrže najmanje 3 sloja staklenog pletiva.

Sistem označavanja bojama za Klingspor® rezne ploče i ploče za grubo brušenje

 
Metal, univerzalni:
siva
 
Nerđajući čelik:
plava
 
Aluminijum:
srebrna
 
Čelik:
crna
 
Liv:
crvena
 
Kamen/beton:
zelena

 

Bezbednost i skladištenje

Kvartal
V 01 januar-mart
V 04 april-jun
V 07 jul-septembar
V 10 oktobar-decembar

 

Vek trajanja reznih ploča i ploča za grubo brušenje je prvenstveno određen njihovim sadržajem vlage. Rezne ploče i ploče za grubo brušenje koje su posle proizvodnje izložene povećanoj vlažnosti, gube svoj prvobitni vek trajanja. Pri pravilnom skladišenju vek trajanja ostaje približno isti i posle mnogo godina. Bezbednosni rizik postaju rezne ploče i ploče za grzbo brušenje, ako se neposredno izlože vodi ili vodenoj pari. Korisnik je obavezan da proizvod koristi u skladu sa propisima. To iz pravnih razloga važi i u odnosu na datum isteka upotrebljivosti. Zato važi: Rezne ploče i ploče za grubo brušenje se nikako više ne smeju koristiti posle isteka datuma upotrebljivosti!

Bezbedan rad ...

... u pažnju i poznavanje opasnosti

Sprečite pojavu opqasnosti navedenih u nastavku prilikom korišćenja reznih ploča i ploča za grubo brušenje.

  • Dodir sa rotirajućim brusnim pločama
  • Lom brusne ploče
  • Naslage i prašina usled brušenja
  • Vibracija
  • Buka

... uz ličnu zaštitnu opremu
Moraju se nositi zaštitne naočare, rukavice, zaštita od buke i maska za zaštitu od prašine. Kod zadataka tvrdog brušenja dodatno i zaštitu za lice, kožnu pregaču i bezbednosne rukavice.

... putem zaštitnih poklopaca na mašini
Zaštitni poklopci se isporučuju sa mašinom i ne smeju da se menjaju niti uklanjaju. Kod brusnih lonaca spoljna površina mora biti kompletno zatvorena. Osim toga, brusni lonci smeju da se koriste samo u kombinaciji sa podesivim zaštitnim poklopcem, kako bi se kompenzovala istrošenost ploče i ogoljavanje ploče ograničilo na minimum.

... putem vizuelne kontrole i ispitivanja pre montaže
Uverite se da su brojevi obrtaja na ploči jednaki brojevima obrtaja an mašini i spre3čite prekoračenje dozvoljenog broja obrtaja. Pažljivo proverite rezne ploče i ploče za grubo brušenje u pogledu oštećenja. Ako su videljiva oštećenja, taj proizvod ne sme da se koristi. Naše rezne ploče i ploče za grubo brušenje su označene odgovarajućim bezbednosnim piktogramom.

... putem odgovarajućeg rukovanja
Vodite računa o pravilnom rukovanju Pri tom treba sprečiti nastanak oštećenja na prihvatnom otvoru ili ploči usled udara, delovanja sile ili pada. Vodite računa o bezbednom i pravilnom zatezanju ploča i koristite odgovarajuće stezne prirubnice. Pre početka rada bi svaka brusna ploča da najmanje 30 sekundi radi na radnoj brzini. Vodite računa o FEPA bezbednosnim propisima i evropskom standardu 12413.

Važni parametri za optomalan rezultat rušenja kod reznih ploča i ploča za grubo brušenje su obimna brzina i pritisak pritiskanja sa kojim se radi.

Optimalna brzina

Previše mala
Ako je broj obrtaja korišćene mašine previšen mali, rezne ploče i ploče za grubo brušenje imaju tendeciju prema „skakanju“, usled čega se ivica ploča neravnomerno troši. Posebno kod tankih poprečnih preseka materijala kao npr. kod rezanja lima ili žice, zrna bivaju otkinuta iz spojnog sloja i ploča će se istrošiti nadproporcionalno brzo.

Optimalno
Rezne ploče i ploče za grubo brušenje kompanije Klingspor su proizvodi visokog učinka i razvijene su tako da svoj najbolji učinak (koji se meri kao odnos količine izbrušenog materijala i istrošenosti ploče) postižu u opsegu neposredno ispod njihove dozvoljene maksimalne obimne brzine. Zato održavajte broj obrtaja u toku rada kontinualno visokim i po potrebi izaberite mašinu sa većim pogonskom snagom.

Prevelika
Maksimalno dozvoljene vrednosti broja obrtaja i obimne brzine su kod svake ploče odštampani na etiketi. U interesu sopstvene bezbednosti vodite računa da ne prekoračite te vrednosti prilikom brušenja.

Pravilni pritisak pritiskanja

Važan preduslov za zadovoljavajući rezultat kod reznog brušenja je pravilno doziranje pritiska pritiskanja. Česta greška se sastoji u tome da se radi čuvanja ploče pritisak pritiskanja smanji i tako produži trajanje rezanja. Ako se tako postupa, dolazi do pregrevanja materijala (boji se plavo); rezna ploča će se zaprljati i „izgori“. Zato bi pritisak pritiskanja trebalo uvek održavati visokim kako bi vreme rezanja bilo što je moguće kraće. To posebno važi kod materijala osetljivih na toplotu kojiimaju veći poprečni presek.

 

Pravilna tvrdoća

...kod reznih ploča
Generalno kod izbora pravilne rezne ploče važi pravilo: što je tvrđi materijal koji treba da se obradi, to mekši treba da bude spoj korišćenog brusnog sredstva. Razlog: Presudno za vek trajanja rezne ploče je da li se tvrdoća površine rezanja obratka povećava ili ne. Visoko zagrevanje dovodi do toga da se ploča „zastakli“ i usled toga izgubi svoju sposobnost rezanja. U tomslučaju bi tvrdoća spoja trebalo da se smanji i da se koristi mekša ploča.