Kronenflex® brusne ploče

8. Informacije o proizvođaču)
9. Ograničenje upotrebe
10. Bezbednosni standard (oSa  N 12413)
11. Maksimalno dozvoljeni broj obrtaja
12. Bezbednosni piktogrami
13. Linija proizvoda, tip
14. Klingspor marka Kronenflex®

3. Metalni prsten
Pruža informacije o vremenskom periodu proizvodnje ploče
4. stakleno pletivo

Stakleno pletivo kao ojačavajući umetak obezbeđuje swtabilnost i povećava bezbednost ploče. Slojevi od staklenog pletiva su usaglašeni sa tipom ploče i namenom u pogledu njihovoh broja i debljine. Što je veće potencijalno bočno opterećenje jedne rezne ploče (kod ručnog rezanja je ono npr. veće nego kod stacionarnog rezanja), utoliko više, odn. stabilnije stakleno pletivo rezna ploča mora da sadrži. Kod tankih reznih ploča (0,8 m do 1,0 m) se posebno koristi tanko pletivo, kako bi se uprkos maloj debljini ploče postigao što je moguće veći udeo brusnog zrna između slojeva pletiva. Ploče za grubo brušenje sadrže najmanje 3 sloja staklenog pletiva.

 

Klasa kvaliteta

Kronenflex® rezne ploče i ploče za gubo brušenje postoje u tri klase učinka sa šest kodiranja u boji radi brzog pregleda najvažnijih primena materijala.

Proizvodi za univerzalnu primenu, projektovani za posebno atraktivan odnos cena/učinak

Optimizovani proizvodi za različita polja primene. Vrlo dobar vek trajanja i kapacitet rezanja.

Proizvodi visokog učinka za specijalne primene. Maksimalan vek trajanja i kapacitet rezanja u odgovarajućem području primene.

Sistem označavanja bojama za Klingspor® rezne ploče i ploče za grubo brušenje

 
Metal, univerzalni:
siva
 
Nerđajući čelik:
plava
 
Aluminijum:
srebrna
 
Čelik:
crna
 
Liv:
crvena
 
Kamen/beton:
zelena

 

Bezbednost i skladištenje

Kvartal
V 01 januar-mart
V 04 april-jun
V 07 jul-septembar
V 10 oktobar-decembar

 

Vek trajanja reznih ploča i ploča za grubo brušenje je prvenstveno određen njihovim sadržajem vlage. Rezne ploče i ploče za grubo brušenje koje su posle proizvodnje izložene povećanoj vlažnosti, gube svoj prvobitni vek trajanja. Pri pravilnom skladišenju vek trajanja ostaje približno isti i posle mnogo godina. Bezbednosni rizik postaju rezne ploče i ploče za grzbo brušenje, ako se neposredno izlože vodi ili vodenoj pari. Korisnik je obavezan da proizvod koristi u skladu sa propisima. To iz pravnih razloga važi i u odnosu na datum isteka upotrebljivosti. Zato važi: Rezne ploče i ploče za grubo brušenje se nikako više ne smeju koristiti posle isteka datuma upotrebljivosti!

Bezbedan rad ...

... u pažnju i poznavanje opasnosti

Sprečite pojavu opqasnosti navedenih u nastavku prilikom korišćenja reznih ploča i ploča za grubo brušenje.

  • Dodir sa rotirajućim brusnim pločama
  • Lom brusne ploče
  • Naslage i prašina usled brušenja
  • Vibracija
  • Buka

... uz ličnu zaštitnu opremu
Moraju se nositi zaštitne naočare, rukavice, zaštita od buke i maska za zaštitu od prašine. Kod zadataka tvrdog brušenja dodatno i zaštitu za lice, kožnu pregaču i bezbednosne rukavice.

­... putem zaštitnih poklopaca na mašini
Zaštitni poklopci se isporučuju sa mašinom i ne smeju da se menjaju niti uklanjaju. Kod brusnih lonaca spoljna površina mora biti kompletno zatvorena. Osim toga, brusni lonci smeju da se koriste samo u kombinaciji sa podesivim zaštitnim poklopcem, kako bi se kompenzovala istrošenost ploče i ogoljavanje ploče ograničilo na minimum.

... putem vizuelne kontrole i ispitivanja pre montaže

Uverite se da su brojevi obrtaja na ploči jednaki brojevima obrtaja an mašini i spre3čite prekoračenje dozvoljenog broja obrtaja. Pažljivo proverite rezne ploče i ploče za grubo brušenje u pogledu oštećenja. Ako su videljiva oštećenja, taj proizvod ne sme da se koristi. Naše rezne ploče i ploče za grubo brušenje su označene odgovarajućim bezbednosnim piktogramom.

... putem odgovarajućeg rukovanjaVodite računa o pravilnom rukovanju Pri tom treba sprečiti nastanak oštećenja na prihvatnom otvoru ili ploči usled udara, delovanja sile ili pada. Vodite računa o bezbednom i pravilnom zatezanju ploča i koristite odgovarajuće stezne prirubnice. Pre početka rada bi svaka brusna ploča da najmanje 30 sekundi radi na radnoj brzini. Vodite računa o FEPA bezbednosnim propisima i evropskom standardu 12413.

Važni parametri za optomalan rezultat rušenja kod reznih ploča i ploča za grubo brušenje su obimna brzina i pritisak pritiskanja sa kojim se radi.

Optimalna brzina

Previše mala
Ako je broj obrtaja korišćene mašine previšen mali, rezne ploče i ploče za grubo brušenje imaju tendeciju prema „skakanju“, usled čega se ivica ploča neravnomerno troši. Posebno kod tankih poprečnih preseka materijala kao npr. kod rezanja lima ili žice, zrna bivaju otkinuta iz spojnog sloja i ploča će se istrošiti nadproporcionalno brzo.

Optimalno

Rezne ploče i ploče za grubo brušenje kompanije Klingspor su proizvodi visokog učinka i razvijene su tako da svoj najbolji učinak (koji se meri kao odnos količine izbrušenog materijala i istrošenosti ploče) postižu u opsegu neposredno ispod njihove dozvoljene maksimalne obimne brzine. Zato održavajte broj obrtaja u toku rada kontinualno visokim i po potrebi izaberite mašinu sa većim pogonskom snagom.

Prevelika
Maksimalno dozvoljene vrednosti broja obrtaja i obimne brzine su kod svake ploče odštampani na etiketi. U interesu sopstvene bezbednosti vodite računa da ne prekoračite te vrednosti prilikom brušenja.

 

Pravilna tvrdoća

...kod ploča za grubo brušenje

Za ploče za grubo brušenje takođe važi „jednostavno pravilo“: što je tvrđi materijal, to mekši treba da bude spoj brusne ploče. Svrha obrade osim toga ima eine ganz entscheidende presudnu ulogu. Uglovi i opiljci su vrlo oštri i zato mogu da vrlo lako odlome brusno zrno iz spoja. Zato je preporučljivo da se izabere tvrd spoj.

Ako se, u protivnom, obrađuju površine odn. mali šavovi zavararivanja, previše tvrda ploča bi se lako istupila i ne bi više hvatala kako treba. Tako bi se postigao dobar vek trajanja, ali samo vrlo slab učinak skidanja uz visoke troškove rada.

Za površinsko brušenje je najbolje izabrati srednji ili mekši spoj ploče.

Pravilan ugao postavljanja kod grubog brušenja

Ploče za grubo brušenje rade sa najvećim kapacitetom, kada se koriste podlom od 25–30° u odnosu na obradak. Pri ovakvom uglu postoji najpovoljniji odnos količine skinutog materijala i habanja ploče. Zato bi, ako je moguće, uvek trebalo izabrati ovaj ugao postavljanja.

Smanjivanjem ugla postavljanja na manje od 15° se kod grubog brušenja stvara dugačka, vrlo tanka ivica oa obodu ploče. Ona već pri maloj promeni ugla brušenja više ne može da prihvati pritisak brušenja i iskače. Usled toga se ne koristi dragoceno brusno zrno i osim toga dolazi do neravnoteže, koja takođe može da doprinese neophodnosti prevremene zamene ploče.

 

 

Šta nam oznaka tipa govori o strukturi reznih i brusnih ploča

Oznaka tipa na reznoj ili brusnoj ploči nam govori više nego samo naziv proizvoda. Ona nam pruža važne informacije o klasi učinka i sastavu alata. Prvo slovo opisuje koja vrsta brusnog zrna se koristi. Ako iza njega sledi trocifreni broj, prva cifra ukazuje na klasu učinka (klasa učinka se takođe nalazi ispod naziva proizvoda). Dve poslednje cifre navode veličinu zrna koja se koristi. Slova na kraju oznake tipa pokazuju stepen tvrdoće reznog ili brusnog diska.

Vrsta zrna
A Aluminijum-oksid
C Silicijum-karbid
Z Cirkon-korund
Klasa snage
3
6
9
Veličina zrna prema standardu FEPA
16
24
30
36
46
60
80
Tvrdoća
Nmeko
R 
S 
Ttvrdo
Klasa snage

 

Ovde objašnjeno na primeru rezne ploče Z 960 TX:

Vrsta zrna
Z Cirkon-korund
Klasa snage
9
Veličina zrna prema standardu FEPA
60
Tvrdoća
TXtvrdo
Klasa snage

 

Bezbedna primena sa Klingspor brusnim alatima

Klingspor Kronenflex® rezne ploče i ploče za grubo brušenje se proizvode prema specifikacijama oSa i EN12413, što garantuje maksimalnu bezbednost korisnika.

  Koristite zaštitu za oči
  Koristite rukavice
  Stavite masku za prašinu
  Vodite računa o bezbednosnim preporukama
  Koristite zaštitu od buke
  Nije dozvoljeno za mokro brušenje
  Nije dozvoljeno za bočno brušenje
  Ne koristiti ako je oštećeno